MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Zobrazeno 31-60 z 63
Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020 1

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020

Dátum: 18. 6. 2020

MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020.

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2 1

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2

Dátum: 15. 6. 2020

Schválená ŽoNFP na financovanie chodu MAS HORNOHRAD. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 16. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19 1

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19

Dátum: 15. 4. 2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 9. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 09. 04. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Dôležitý oznam

Dátum: 16. 3. 2020

KANCELÁRIA MAS HORNOHRAD JE OTVORENÁ V OBMEDZENOM REŽIME.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 28. 2. 2020

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b v rámci Výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 13.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu C1 Komunitné sociálne služby.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 10.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 10. 02. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001. 

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 1

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 5. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita C1 Komunitné sociálne služby.

#

Harmonogram výziev IROP_MAS HORNOHRAD

Dátum: 4. 2. 2020

Zverejnený harmonogram výziev IROP 2014 - 2020 na rok 2020.

Harmonogram výziev PRV 1

Harmonogram výziev PRV_MAS HORNOHRAD

Dátum: 28. 1. 2020

Zverejnený harmonogram výziev PRV 2014 - 2020 na rok 2020.

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja 1

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja

Dátum: 23. 1. 2020

2. ročník predajnej výstavy regionálnych produktov Novohradu a BB kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 13. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

#

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu ORAVA

Dátum: 22. 11. 2019

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 8. – 10. 10. 2019 exkurziu do regiónu ORAVA.

#

Regionálny produkt NOVOHRAD

Dátum: 1. 10. 2019

Výzva č. 2/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"

#

Brdárska kapustnica

Dátum: 24. 9. 2019

Účasť MAS HORNOHRAD na regionálnom podujatí Brdárska kapustnica vo Veľkej Vsi.

Poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA 1

Poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA

Dátum: 20. 9. 2019

Plánovaná poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA v termíne od 8. 10. 2019 do 10. 10. 2019.

Pozvánka na informačný seminár

Dátum: 18. 9. 2019

Pozývame Vás na informačný seminár k Výzve MAS 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014

Dátum: 12. 7. 2019

Po zhliadnutí publikácie určite súhlasíte s tým, že naše Slovensko je nádherné!

Odborná exkurzia v ČR – MAS Moravský kras

Dátum: 29. 10. 2014

Odborná exkurzia sa konala v dňoch 27.- 29. 10. 2014, cieľom boli obce v území MAS Moravský kras, ktorý pripravuje novú stratégiu rozvoja územia pre 2014-2020.

Od prameňa ku prameňu

Dátum: 1. 10. 2014

Naše partnerstvo získalo z Environmentálneho fondu podporu na realizáciu projektu Od prameňa ku prameňu.

#

Brdárska kapustnica 2014

Dátum: 14. 9. 2014

Pomaly sa stáva tradíciou, že aj prostredníctvom našich zástupcov prispievame k zachovávaniu tradičného jedla – kapustnice.

Pracovné stretnutie OZ MAS HORNOHRAD k príprave stratégie a predstavenie PRV 2014-2020

Dátum: 12. 6. 2014

Členovia verejno súkromného partnerstva a tiež občania, ktorých zaujíma podpora vidieka z PRV sa stretli na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 12.6.2014 v Kalinove – Petrovci. Pracovné stretnutie zorganizovalo OZ MAS HORNOHRAD a ponúklo informácie o opatreniach z tohto programu.

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja – konferencia v Banskej Bystrici

Dátum: 6. 3. 2014

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja bola téma krajskej konferencie v Banskej Bystrici, ktorá sa konala dňa 6.marca 2014 v priestoroch SOŠ Pod Bánošom, ktorej sa zúčastnili aj naši zástupcovia.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí v okrese Poltár na 2014

Dátum: 6. 1. 2014

Výsledkom spolupráce s Centrom prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári je zmapovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sú plánované na rok 2014 v obciach okresu Poltár. Kalendár poslúži obyvateľom okresu Poltár, aby sa lepšie zorientovali v ponuke spoločenských a verejných podujatí. Je to prvý kalendár tohto druhu v okrese Poltár.

Zobrazeno 31-60 z 63

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Predpoveď počasia

dnes, štvrtok 23. 9. 2021
polojasno 18 °C 5 °C
piatok 24. 9. zamračené 20/10 °C
sobota 25. 9. jasná obloha 23/9 °C
nedeľa 26. 9. jasná obloha 24/12 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo