MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Zobrazeno 31-60 z 75
Tlačová správa o miestnych akčných skupinách 1

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách

Dátum: 26. 11. 2020

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt
Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Usmernenie k výzvam v rámci IROP 1

Usmernenie k výzvam v rámci IROP

Dátum: 16. 10. 2020

Usmernenie k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1, podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

 Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 - Podpora pre investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC

Dátum: 1. 10. 2020

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 22. 09. 2020 – 24. 09. 2020 exkurziu do regiónu TURIEC.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1

Dátum: 28. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

DOTAZNÍK 1

Dotazník MAS HORNOHRAD

Dátum: 10. 9. 2020

Dotazníkový prieskum názorov občanov územia MAS HORNOHRAD.

Výzva MAS_050/7.5/1 1

Výzva MAS_050/7.5/1

Dátum: 10. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/6.4/1 1

Výzva MAS_050/6.4/1

Dátum: 7. 8. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/6.4/1 Podopatrenie 6.4_Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

#

Výzva MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/4.2/1 Podopatrenie 4.2_Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

#

Výzva MAS_050/7.4/1

Dátum: 2. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020 1

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020

Dátum: 18. 6. 2020

MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020.

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2 1

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2

Dátum: 15. 6. 2020

Schválená ŽoNFP na financovanie chodu MAS HORNOHRAD. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 16. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19 1

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19

Dátum: 15. 4. 2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 9. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 09. 04. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Dôležitý oznam

Dátum: 16. 3. 2020

KANCELÁRIA MAS HORNOHRAD JE OTVORENÁ V OBMEDZENOM REŽIME.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 28. 2. 2020

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b v rámci Výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 13.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu C1 Komunitné sociálne služby.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 10.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 10. 02. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001. 

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 1

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 5. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita C1 Komunitné sociálne služby.

#

Harmonogram výziev IROP_MAS HORNOHRAD

Dátum: 4. 2. 2020

Zverejnený harmonogram výziev IROP 2014 - 2020 na rok 2020.

Harmonogram výziev PRV 1

Harmonogram výziev PRV_MAS HORNOHRAD

Dátum: 28. 1. 2020

Zverejnený harmonogram výziev PRV 2014 - 2020 na rok 2020.

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja 1

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja

Dátum: 23. 1. 2020

2. ročník predajnej výstavy regionálnych produktov Novohradu a BB kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 13. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Zobrazeno 31-60 z 75

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 23. 1. 2022
jasná obloha 1 °C -7 °C
pondelok 24. 1. jasná obloha 0/-6 °C
utorok 25. 1. oblačno 1/-5 °C
streda 26. 1. polojasno 3/-3 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo