Menu
MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Zobrazené 61-90 z 114
10 požiadaviek NS MAS SR pre nové programové obdobie 2021-2027

10 požiadaviek NS MAS SR pre nové programové obdobie 2021-2027

Dátum: 3. 5. 2021

Národná sieť miestnych akčných skupín zverejnila 10 požiadaviek miestnych akčných skupín pre nové programové obdobie 2021-2027.

Výzva MAS_050/7.5/2

Výzva MAS_050/7.5/2

Dátum: 30. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/1.2/1 1

Výzva MAS_050/1.2/1

Dátum: 28. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/1.2/1 Podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/8.3/1 1

Výzva MAS_050/8.3/1

Dátum: 16. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/8.3/1 v Opatrení 8, Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami akatastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 13. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 13. 04. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 18. 3. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 18. 03. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005.

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál 1

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál

Dátum: 12. 2. 2021

Jasný signál eurokomisárom, je informáciou o tom, že do dnešného dňa na Slovensku nedošlo k reálnej implementácii prístupu LEADER a nástroja CLLD, čo paralyzuje kľúčový koncept regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA 1

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Dátum: 1. 2. 2021

Článok na webe polnoinfo.sk ohľadom súčasnej situácie v PPA a jej možného dopadu na miestne akčné skupiny.

Článok na portáli euractiv.sk 1

Článok na portáli euractiv.sk

Dátum: 27. 11. 2020

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny.

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách 1

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách

Dátum: 26. 11. 2020

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt
Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Usmernenie k výzvam v rámci IROP 1

Usmernenie k výzvam v rámci IROP

Dátum: 16. 10. 2020

Usmernenie k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1, podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

 Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 - Podpora pre investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC

Dátum: 1. 10. 2020

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 22. 09. 2020 – 24. 09. 2020 exkurziu do regiónu TURIEC.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1

Dátum: 28. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

DOTAZNÍK 1

Dotazník MAS HORNOHRAD

Dátum: 10. 9. 2020

Dotazníkový prieskum názorov občanov územia MAS HORNOHRAD.

Výzva MAS_050/7.5/1 1

Výzva MAS_050/7.5/1

Dátum: 10. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/6.4/1 1

Výzva MAS_050/6.4/1

Dátum: 7. 8. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/6.4/1 Podopatrenie 6.4_Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/4.2/1

Výzva MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/4.2/1 Podopatrenie 4.2_Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Výzva MAS_050/7.4/1

Výzva MAS_050/7.4/1

Dátum: 2. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020 1

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020

Dátum: 18. 6. 2020

MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020.

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2 1

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2

Dátum: 15. 6. 2020

Schválená ŽoNFP na financovanie chodu MAS HORNOHRAD. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 16. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19 1

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19

Dátum: 15. 4. 2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 9. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 09. 04. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Dôležitý oznam

Dátum: 16. 3. 2020

KANCELÁRIA MAS HORNOHRAD JE OTVORENÁ V OBMEDZENOM REŽIME.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 28. 2. 2020

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b v rámci Výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Zobrazené 61-90 z 114

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 28/19 °C
streda 24. 7. slabý dážď 29/17 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 24/14 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo