Menu
MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Základné údaje

KTO SME A PREČO SME VZNIKLI

Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu.

Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader.

Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí:

Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Členovia MASky majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu Hornohrad, Háj a mesta Poltár, spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami chcú rozhodovať o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMIA

 • POČET OBYVATEĽOV: 17 753
 • ROZLOHA ÚZEMIA: 354,8 km2
 • PODIEL POĽNOHOSPODÁRSKEJ Pôdy: 45%
 • STUPEŇ ZORNENIA: 53%
 • PODIEL LESNEJ PôDY: 49,6%
 • HUSTOTA: 50 obyvateľov na km2
 • POČET OBCÍ: 17
 • NAJVAČŠIA OBEC: okresné mesto POLTÁR - 5 835 obyv.
 • KOHÉZNE PÓLY RASTU: Cinobaňa, Kalinovo, Málinec
 • NAJMENŠIA OBEC: Krná - 56 obyvateľov
 • PRIEMERNÁ VEĽKOSŤ OBCE: 1044 obyvateľov
 • MIERA URBANIZÁCIE: 32,87
 • KATEGÓRIA OKRESU: zaostávajúci, výrazne vidiecky
 • MIERA NEZAMESTNANOSTI: 19,5%
 • PRIEMERNÝ MESAČNÝ PLAT: 13.331 Sk

 

AKO SA FORMOVALO NAŠE PARTNERSTVO
--------------------------------

História smerujúca k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva mala 4 vývojové, na seba nadväzujúce, fázy:
I. fáza - vznik, formovanie a budovanie kapacít mikroregiónov, 1999 - 2005
Hlavné míľniky:
máj 1999 - vznik MR Hornohrad
september 1999 - vznik MR Suchánska dolina
jún 2000 - vznik MR Háj
V tejto fáze sa sformovali základné štruktúry pre formovanie verejno-súkromného partnerstva a budovala sa ich inštitucionálna kapacita a zručnosti manažmentov.

II. fáza - zárodky spolupráce a formovania MAS, 2006 - jeseň 2007
Hlavné míľniky:
september 2006 - vytvorenie 1. spoločnej neformálnej pracovnej skupiny „Poltársko"
december 2006 - spracovanie spoločného zámeru (žiadosť o grant)
marec-september 2007 - vypracovanie auditu zdrojov územia
Od roku 2006 sa predstavitelia mikroregiónov začali zaoberať myšlienkou vytvorenia partnerstva a na jeseň sa vynikla prvá neformálna pracovná skupina a pracovný názov partnerstva, ktoré navonok zastupoval MR Hornohrad. V nasledujúcom roku boli zrealizované prieskumy územia formujúceho sa partnerstva. Bola to fáza hľadania partnerov, formovania územia a mapovania jeho potenciálu a zdrojov.

III. fáza - vymedzenie a príprava územia MAS,  jeseň 2007
Hlavné míľniky:
september 2007 - vymedzenie územia budúcej MAS
október 2007 - schválenie názvu a loga MAS
november - december 2007 - aktivizácia územia a prieskumy (podpora BBSK)
V tejto fáze pristúpila k spolupráci ďalšia obec, sformovalo presné vymedzenie územia budúcej MAS, schválil sa jej názov a logo, doplnili sa a ukončili prieskumy a audit zdrojov, zorganizovali sa ankety medi občanmi a uskutočnili sa stretnutia s jednotlivými záujmovými skupinami a prvé verejné stretnutia zástupcov jednotlivých sektorov -potenciálnych členov partnerstva.

IV. fáza - inštitucionalizácia a vypracovanie stratégie MAS - 2008
Hlavné míľniky:
december 2007 - zvolenie prípravného výboru
január 2008 - vypracovanie stanov a registrácia združenia
február 2008 - ustanovujúce zasadnutie a voľba orgánov MAS
jún 2008 - ukončenie analýz územia, schválenie vízie a priorít stratégia rozvoja
november 2008 - ukončenie návrhovej časti Integrovanej stratégie
V poslednej fáze bol dohodnutý kľúč zastúpenia sektorov, skonštituovaný prípravný výbor, inštitucionalizované partnerstvo a vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia.


2009- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v prvom kole výziev PRV 2007 - 2013

2010- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v druhom kole výziev PRV 2007 - 2013

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Predpoveď počasia

dnes, sobota 25. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 11 °C
nedeľa 26. 5. mierny dážď 22/12 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C
utorok 28. 5. mierny dážď 21/12 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo