MAS Hornohrad

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Základné údaje

KTO SME A PREČO SME VZNIKLI

Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu.

Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader.

Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí:

Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Členovia MASky majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu Hornohrad, Háj a mesta Poltár, spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami chcú rozhodovať o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMIA

 • POČET OBYVATEĽOV: 17 753
 • ROZLOHA ÚZEMIA: 354,8 km2
 • PODIEL POĽNOHOSPODÁRSKEJ Pôdy: 45%
 • STUPEŇ ZORNENIA: 53%
 • PODIEL LESNEJ PôDY: 49,6%
 • HUSTOTA: 50 obyvateľov na km2
 • POČET OBCÍ: 17
 • NAJVAČŠIA OBEC: okresné mesto POLTÁR - 5 835 obyv.
 • KOHÉZNE PÓLY RASTU: Cinobaňa, Kalinovo, Málinec
 • NAJMENŠIA OBEC: Krná - 56 obyvateľov
 • PRIEMERNÁ VEĽKOSŤ OBCE: 1044 obyvateľov
 • MIERA URBANIZÁCIE: 32,87
 • KATEGÓRIA OKRESU: zaostávajúci, výrazne vidiecky
 • MIERA NEZAMESTNANOSTI: 19,5%
 • PRIEMERNÝ MESAČNÝ PLAT: 13.331 Sk

 

AKO SA FORMOVALO NAŠE PARTNERSTVO
--------------------------------

História smerujúca k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva mala 4 vývojové, na seba nadväzujúce, fázy:
I. fáza - vznik, formovanie a budovanie kapacít mikroregiónov, 1999 - 2005
Hlavné míľniky:
máj 1999 - vznik MR Hornohrad
september 1999 - vznik MR Suchánska dolina
jún 2000 - vznik MR Háj
V tejto fáze sa sformovali základné štruktúry pre formovanie verejno-súkromného partnerstva a budovala sa ich inštitucionálna kapacita a zručnosti manažmentov.

II. fáza - zárodky spolupráce a formovania MAS, 2006 - jeseň 2007
Hlavné míľniky:
september 2006 - vytvorenie 1. spoločnej neformálnej pracovnej skupiny „Poltársko"
december 2006 - spracovanie spoločného zámeru (žiadosť o grant)
marec-september 2007 - vypracovanie auditu zdrojov územia
Od roku 2006 sa predstavitelia mikroregiónov začali zaoberať myšlienkou vytvorenia partnerstva a na jeseň sa vynikla prvá neformálna pracovná skupina a pracovný názov partnerstva, ktoré navonok zastupoval MR Hornohrad. V nasledujúcom roku boli zrealizované prieskumy územia formujúceho sa partnerstva. Bola to fáza hľadania partnerov, formovania územia a mapovania jeho potenciálu a zdrojov.

III. fáza - vymedzenie a príprava územia MAS,  jeseň 2007
Hlavné míľniky:
september 2007 - vymedzenie územia budúcej MAS
október 2007 - schválenie názvu a loga MAS
november - december 2007 - aktivizácia územia a prieskumy (podpora BBSK)
V tejto fáze pristúpila k spolupráci ďalšia obec, sformovalo presné vymedzenie územia budúcej MAS, schválil sa jej názov a logo, doplnili sa a ukončili prieskumy a audit zdrojov, zorganizovali sa ankety medi občanmi a uskutočnili sa stretnutia s jednotlivými záujmovými skupinami a prvé verejné stretnutia zástupcov jednotlivých sektorov -potenciálnych členov partnerstva.

IV. fáza - inštitucionalizácia a vypracovanie stratégie MAS - 2008
Hlavné míľniky:
december 2007 - zvolenie prípravného výboru
január 2008 - vypracovanie stanov a registrácia združenia
február 2008 - ustanovujúce zasadnutie a voľba orgánov MAS
jún 2008 - ukončenie analýz územia, schválenie vízie a priorít stratégia rozvoja
november 2008 - ukončenie návrhovej časti Integrovanej stratégie
V poslednej fáze bol dohodnutý kľúč zastúpenia sektorov, skonštituovaný prípravný výbor, inštitucionalizované partnerstvo a vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia.


2009- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v prvom kole výziev PRV 2007 - 2013

2010- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v druhom kole výziev PRV 2007 - 2013

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Predpoveď počasia

dnes, piatok 23. 8. 2019
26 °C 16 °C
sobota 24. 8. 27/17 °C
nedeľa 25. 8. 28/18 °C
pondelok 26. 8. 28/18 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

 

 

 

 

 

obec BrezničkaObec Breznička
Obec CinobaňaObec Cinobaňa
Obec České BrezovoObec České Brezovo
Obec HradištěObec Hradiště
Obec KrnáObec Krná
Obec MálinecObec Málinec
Obec Mládzovo
Obec OzdínObec Ozdín
Obec PoltárObec Poltár
Obec RovňanyObec Rovňany
Obec UhorskéObec Uhorské
Obec Veľká VesObec Veľká Ves