MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Členovia MAS

Základné charakteristiky MAS HORNOHRAD

  • POČET ČLENOV:  35
  • ZLOŽENIE:

 Verejný sektor:            11 zástupcov
Súkromný sektor:         15 zástupcov
Občiansky sektor:           9 zástupcov

 

Verejný sektor:

1. Mesto Poltár

2. Obec Breznička

3. Obec Cinobaňa

4. Obec České Brezovo

5. Obec Hradište

6. Obec Krná

7. Obec Málinec

8. Obec Mládzovo

9. Obec Rovňany

10. Obec Uhorské

11. Obec Veľká Ves

Súkromný sektor:

1. Artina, s. r. o.

2. Boris Dreisig

3. GSA s. r. o.

4. Kyčera, s. r. o.

5. Ľubomír Golčiter

6. Marta Findrová

7. Milan Melicherčík - Farma Petronela

8. MJM AGROSLUŽBY s. r. o.

9. Mlat s. r. o.

10. NOPOL s. r. o.

11. Pozemkové spoločenstvo CICVÁR Breznička

12. Slavomíra Skýpalová - RUSCONA

13. URBYS s. r. o.

14. ZDP Poltár

Občiansky sektor:

1. CPK v Poltári - RRA

2. Ing. Ján Gábor

3. Ing. Pavel Gavalec

4. OZ Alveus

5. OZ Cinobančan

6. OZ PreHradište

7. Tilia, n. o.

8. Veľkoveské združenie

9. Petra Srnišová


Členom Občianskeho združenia  MAS HORNOHRAD sa môže stať každý, kto má záujem pomôcť poltárskemu regiónu. 

Na  člena OZ MAS Hornohrad sa vzťahujú  tieto hlavné kritériá:

  • § Vek nad 18 rokov
  • § Súhlas so Stanovami MAS Hornohrad

Prihlášku je možné stiahnuť z tejto stránky // v časti "na stiahnutie"// a vyplnenú zaslať/ odovzdať na adresu MAS Hornohrad.

PrihlaskaMASHornohrad.doc (271 kB)

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo