MAS Hornohrad

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Aktuálne nové informácie

Mas Hornohrad

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD

oznamuje, že zverejnila

Výzvu MAS_050/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 5.6.2019 do 11.10.2019 v sídle, resp. v kancelárii MAS HORNOHRAD. 

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


MAS Hornohrad

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD

vyhlasuje

Výzvu č. 01/2019/OH na výber odborných hodnotitelov pre žiadosti o nenavrátný finančný príspevok.

Na základe požiadaviek uverejnených vo výzve môžete zasielať svoje žiadosti do 28. júna 2019.

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.


Loga

Oznamujeme Vám, že dňa 29. 06. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Názov projektu: Animačné náklady MAS HORNOHRAD v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Výška NFP: 52 910,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 52 910,00 EUR 

Hlavný cieľ: Hlavným zámerom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD a tým všestranný rozvoj územia prostredníctvom informačných aktivít a dostatočnej propagácie vykonávanej stratégie CLLD. Prínosom projektu bude propagácia a informovanie širokej verejnosti o území MAS, výsledkoch a výstupoch stratégie CLLD MAS HORNOHRAD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, ako aj informačné akcie pre potenciálnych žiadateľov a širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií pri príprave ŽoNFP a možnostiach podpory v rámci stratégie CLLD.

Trvanie projektu: 2/2019 – 12/2023

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.


Loga

MAS HORNOHRAD prerozdelí v poltárskom regióne viac ako 2 milióny EUR

Občianskemu združeniu MAS HORNOHRAD sa po viacerých neúspechoch podarilo v roku 2017 získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 2 116 207 € určených na rozvoj územia, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Poltár. Získané finančné prostriedky poputujú miestnym podnikateľom, občianskym združeniam, obciam pôsobiacim na území MAS HORNOHRAD a mestu Poltár.

Viac o pripravovaných projektoch a rozdelení finančných prostriedkov sa dočítate TU.


Loga

Oznamujeme Vám, že dňa 19. 04. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Názov projektu: Prevádzka MAS HORNOHRAD

Výška NFP: 117 811,52 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 124 012,13 EUR 

Hlavný cieľ: Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať činnosti MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD. Implementácia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD prostredníctvom opatrení PRV a IROP prispeje k podpore zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov na území MAS HORNOHRAD, a to vytváraním pracovných miest a podporou podnikania. Ďalším prínosom implementácie stratégie bude rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a rozvoj cestovného ruchu zvyšovaním atraktívnosti územia.

Trvanie projektu: 3/2018 – 10/2019

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Predpoveď počasia

dnes, piatok 23. 8. 2019
26 °C 16 °C
sobota 24. 8. 27/17 °C
nedeľa 25. 8. 28/18 °C
pondelok 26. 8. 28/18 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

 

 

 

 

 

obec BrezničkaObec Breznička
Obec CinobaňaObec Cinobaňa
Obec České BrezovoObec České Brezovo
Obec HradištěObec Hradiště
Obec KrnáObec Krná
Obec MálinecObec Málinec
Obec Mládzovo
Obec OzdínObec Ozdín
Obec PoltárObec Poltár
Obec RovňanyObec Rovňany
Obec UhorskéObec Uhorské
Obec Veľká VesObec Veľká Ves