MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Zobrazeno 1-30 z 66
Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov. Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie 1

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov. Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie

Dátum: 15. 10. 2021

Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra potvrdilo zásadné rozdiely vo vnímaní programu CLLD a rozvoja vidieckeho územia na Slovensku.

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 1

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 15. 10. 2021

MAS HORNOHRAD plánuje zrušiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P792-512-001, aktivita B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry ku dňu 16.11.2021.

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci 1

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci

Dátum: 5. 10. 2021

Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

#

Zoznam schválených a neschválených projektov

Dátum: 6. 9. 2021

Zoznam schválených a neschválených projektov MAS HORNOHRAD v rámci IROP.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 5. 8. 2021

Technická úprava formulárov "Finančná analýza" a "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" k výzvam IROP

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu LIPTOV 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu LIPTOV

Dátum: 4. 8. 2021

MAS HORNOHRAD už po tretí krát usporiadala pre svojich členov exkurziu. Exkurzia sa konala v dňoch 29. 06. 2021 – 01. 07. 2021 a bola zameraná na poznávanie regiónu LIPTOV.

Poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV 1

Poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV

Dátum: 1. 6. 2021

Plánovaná poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV v termíne od 29. 06. 2021 do 01. 07. 2021.

Zoznam schválených a neschválených projektov 1

Zoznam schválených a neschválených projektov

Dátum: 25. 5. 2021

Zoznam schválených a neschválených projektov v rámci IROP.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2

Dátum: 24. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2

Dátum: 24. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

#

Regionálny produkt NOVOHRAD

Dátum: 20. 5. 2021

Výzva č. 1/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"

Oznam 1

Oznam

Dátum: 7. 5. 2021

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti

#

10 požiadaviek NS MAS SR pre nové programové obdobie 2021-2027

Dátum: 3. 5. 2021

Národná sieť miestnych akčných skupín zverejnila 10 požiadaviek miestnych akčných skupín pre nové programové obdobie 2021-2027.

#

Výzva MAS_050/7.5/2

Dátum: 30. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/1.2/1 1

Výzva MAS_050/1.2/1

Dátum: 28. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/1.2/1 Podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/8.3/1 1

Výzva MAS_050/8.3/1

Dátum: 16. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/8.3/1 v Opatrení 8, Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami akatastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 13. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 13. 04. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003.

#

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 18. 3. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 18. 03. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005.

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál 1

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál

Dátum: 12. 2. 2021

Jasný signál eurokomisárom, je informáciou o tom, že do dnešného dňa na Slovensku nedošlo k reálnej implementácii prístupu LEADER a nástroja CLLD, čo paralyzuje kľúčový koncept regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA 1

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Dátum: 1. 2. 2021

Článok na webe polnoinfo.sk ohľadom súčasnej situácie v PPA a jej možného dopadu na miestne akčné skupiny.

Článok na portáli euractiv.sk 1

Článok na portáli euractiv.sk

Dátum: 27. 11. 2020

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny.

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách 1

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách

Dátum: 26. 11. 2020

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt
Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Usmernenie k výzvam v rámci IROP 1

Usmernenie k výzvam v rámci IROP

Dátum: 16. 10. 2020

Usmernenie k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1, podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

 Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 - Podpora pre investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC

Dátum: 1. 10. 2020

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 22. 09. 2020 – 24. 09. 2020 exkurziu do regiónu TURIEC.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1

Dátum: 28. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

DOTAZNÍK 1

Dotazník MAS HORNOHRAD

Dátum: 10. 9. 2020

Dotazníkový prieskum názorov občanov územia MAS HORNOHRAD.

Výzva MAS_050/7.5/1 1

Výzva MAS_050/7.5/1

Dátum: 10. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Zobrazeno 1-30 z 66

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Predpoveď počasia

dnes, utorok 26. 10. 2021
zamračené 12 °C 3 °C
streda 27. 10. polojasno 13/4 °C
štvrtok 28. 10. polojasno 14/6 °C
piatok 29. 10. oblačno 15/6 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo