Menu
MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Zobrazené 1-30 z 109
Výzva MAS_050/7.2/5

Výzva MAS_050/7.2/5

Dátum: 30. 1. 2024

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.2/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

Výzva MAS_050/7.4/4 1

Výzva MAS_050/7.4/4

Dátum: 30. 1. 2024

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.4/4 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva č. 04/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov MAS HORNOHRAD 1

Výzva č. 04/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov MAS HORNOHRAD

Dátum: 20. 10. 2023

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila výzvu na výber odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022“.

Výzva MAS_050/7.5/3 1

Výzva MAS_050/7.5/3

Dátum: 5. 9. 2023

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/3 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/7.4/3 1

Výzva MAS_050/7.4/3

Dátum: 28. 8. 2023

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.4/3 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva MAS_050/4.1/3 1

Výzva MAS_050/4.1/3

Dátum: 3. 7. 2023

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/4.1/3 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva MAS_050/7.2/4 1

Výzva MAS_050/7.2/4

Dátum: 3. 7. 2023

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.2/4 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby

Aktualizácia č. 5 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby

Dátum: 7. 6. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-512-006, aktivita C2 - Terénne a ambulantné služby 1

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-512-006, aktivita C2 - Terénne a ambulantné služby

Dátum: 7. 6. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-006 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-P792-512-002, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-P792-512-002, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum: 7. 6. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005, aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií 1

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005, aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií

Dátum: 7. 6. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby 1

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005, aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácií

Dátum: 3. 1. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P792-512-002, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 1

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P792-512-002, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Dátum: 3. 1. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-P792-512-006, aktivita C2 - Terénne a ambulantné služby 1

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-P792-512-006, aktivita C2 - Terénne a ambulantné služby

Dátum: 3. 1. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-006 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby 1

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby

Dátum: 3. 1. 2023

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Výberové konanie na pozíciu Ekonomický/á manažér/ka

Výberové konanie na pozíciu Ekonomický/á manažér/ka

Dátum: 9. 11. 2022

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický/á manažér/ka.

Exkurzia v MAS Zlatá cesta

Exkurzia v MAS Zlatá cesta

Dátum: 2. 11. 2022

Občianske združenie MAS HORNOHRAD prijalo pozvánku miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta na odbornú exkurziu za účelom získania príkladov dobrej praxe, budovania zručností v MAS Zlatá cesta a prezentáciou značky „Regionálny produkt HONT“. Odbornej exkurzie sa zúčastnilo 22 osôb z radov členov MAS HORN

Dodávka ako showroom

MAS HORNOHRAD podporuje aj podnikateľské subjekty v regióne

Dátum: 28. 9. 2022

Ďalší článok o podporených projektoch prostredníctvom MAS HORNOHRAD v regionálnych novinách MY Novohradské noviny.

Parkovisko v Katarínskej Hute

Ďalšie podporené projekty z výziev MAS HORNOHRAD

Dátum: 21. 9. 2022

MAS HORNOHRAD publikovala v regionálnom periodiku MY Novohradské noviny článok o projektoch podporených z výziev MAS HORNOHRAD.

Účasť MAS HORNOHRAD na regionálnom podujatí Brdárska kapustnica

Účasť MAS HORNOHRAD na regionálnom podujatí Brdárska kapustnica

Dátum: 18. 8. 2022

MAS HORNOHRAD sa prezentovala na regionálnom podujatí Brdárska kapustnica.

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004, aktivita C1 - Komunitné a sociálne služby

Dátum: 2. 8. 2022

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020.

Návšteva v Berry farm

Článok o exkurzii MAS HORNOHRAD v Novohradských novinách

Dátum: 2. 8. 2022

MAS HORNOHRAD publikovala v regionálnom periodiku MY Novohradské noviny článok o exkurzii MAS HORNOHRAD do regiónu Kopanice a Záhorie

Nová autobusová zastávka v Málinci

Nové autobusové zastávky v obciach Mládzovo a Málinec vďaka MAS HORNOHRAD

Dátum: 30. 6. 2022

MAS HORNOHRAD publikovala v regionálnom periodiku MY Novohradské noviny článok o nových autobusových zastávkach v obciach Mládzovo a Málinec.

Byrokracia riadiaceho orgánu šikanuje žiadateľov. Národná sieť MAS: Kontroly trvajú aj päť mesiacov

Byrokracia riadiaceho orgánu šikanuje žiadateľov. Národná sieť MAS: Kontroly trvajú aj päť mesiacov

Dátum: 14. 6. 2022

Miestnym akčným skupinám (MAS) na celom Slovensku sa hromadia negatívne skúsenosti so spôsobom kontroly verejných obstarávaní žiadateľov, ktoré už raz kontrolovali práve MAS.

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu Kopanice a Záhorie 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu Kopanice a Záhorie

Dátum: 9. 6. 2022

Občianske združenie MAS HORNOHRAD zorganizovalo trojdňovú poznávaciu exkurziu do regiónu Kopanice a Záhorie za účelom návštevy lokálnych výrobcov, osvojenia si príkladov dobrej praxe, vymieňania skúseností, spoznávania pamiatok a prírodných krás Kopaníc a Záhoria.

Výzva MAS_050/4.2/3

Výzva MAS_050/4.2/3

Dátum: 29. 4. 2022

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/4.2/3 Podopatrenie 4.2_Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Autobusová zastávka v obci Uhorské

Autobusová zastávka v obci Uhorské smer Poltár – projekt podporený z výziev MAS HORNOHRAD

Dátum: 27. 4. 2022

MAS HORNOHRAD publikovala v regionálnom periodiku MY Novohradské noviny článok o zrealizovanom projekte z výziev MAS v obci Uhorské.

IROP - Úprava prílohy č. 4 Kritériá pre výber projektov

IROP - Úprava prílohy č. 4 Kritériá pre výber projektov

Dátum: 8. 4. 2022

MAS HORNOHRAD oznamuje, že zverejnila úpravu prílohy č. 4 Kritériá pre výber projektov v rozsahu opravy zjavnej nesprávnosti výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

GRANTOVÝ PROGRAM MAS HORNOHRAD

GRANTOVÝ PROGRAM MAS HORNOHRAD

Dátum: 4. 4. 2022

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu MAS/GP/2022/01 na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014-2020.

Kancelária MAS HORNOHRAD - ZATVORENÁ

Dátum: 14. 3. 2022

Kancelária MAS HORNOHRAD bude zatvorená v termíne od 14. 03. 2022 do 18. 03. 2022.

Zobrazené 1-30 z 109

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 15. 4. 2024
slabý dážď 21 °C 12 °C
utorok 16. 4. slabý dážď 12/7 °C
streda 17. 4. mierny dážď 11/5 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 12/4 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo