Menu
MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

LEADER

Prístup LEADER (z francúzskeho Liaison entre actions de développement de l'économie rurale - prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. 

Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali „vysoko kvalitné“ a originálne rozvojové stratégie. Základom je hľadanie nových spôsobov, ako sa stať konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoje „aktíva a prednosti“ a ako prekonať problémy, ktorým sa dá čeliť, napr. starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň poskytovania služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Toto všetko je dosahované použitím tzv. siedmych kľúčových princípov prístupu Leader. 

7 princípov prístupu LEADER

Aby sa naplno uplatnili prínosy LEADER musí byť dodržaných súčasne 7 nižšie uvedených princípov:

1. Zdola nahor

Zdola nahor znamená, že miestne zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít v ich okolí. Zapojenie miestnych aktérov zahŕňa širokú populáciu, hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie i súkromné organizácie. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia.

2. Územno - miestny princíp

Miestny prístup zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. Územie má dostatočnú ľudskú, ekonomickú, finančnú silu pre realizáciu reálnej stratégie, ľahšie si definuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vnútorný potenciál a hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.

3. Lokálne partnerstvo

Verejno - súkromné partnerstvo, následne  miestna akčná skupina (MAS) združuje verejných, súkromných a občianskych zástupcov územia, pričom na úrovni rozhodovania musí súkromný a občiansky sektor zastupovať aspoň 50 % členov miestneho partnerstva.

 4. Integrovaný prístup

LEADER  nie je sektorový program rozvoja.  Implementácia stratégia miestneho rozvoja musí byť zabezpečená multisektorovou integráciou viacerých nosných činností v území. Aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako koherentný celok.

5. Sieťovanie

MAS je sieť sama o sebe, ale mala by sa tiež pozrieť okolo seba a spolupracovať s ostatnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Sieť je prostriedkom prenášania osvedčených postupov a šírenia inovácií na základe poučenia sa z miestneho rozvoja vidieka.

6. Inovácia

MAS je povinná prinášať nové inovatívne prvky do riešenia problémov, tak aby boli prínosom pre rozvoj územia.

7. Národná a medzinárodná spolupráca

Spolupráca zasahuje ďalej ako vytváranie sietí . Ide najmä o vykonávanie spoločných projektov a aktivít MAS s ďalšími regiónmi alebo MAS v rámci EÚ.

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 28/19 °C
streda 24. 7. slabý dážď 29/17 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 24/14 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo