MAS Hornohrad
rozšírené vyhľadávanie

Správy

Parkovisko 1 po realizácii

VYBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA PARKOVÍSK V OBCI BREZNIČKA

Dátum: 18. 1. 2022

MY novohradské noviny informujú o ďalšom projekte podporenom miestnou akčnou skupinou MAS HORNOHRAD, tentokrát realizovaného v obci Breznička.

Zoznam schválených a neschválených projektov 1

Zoznam schválených a neschválených projektov

Dátum: 17. 12. 2021

Zoznam schválených a neschválených projektov MAS HORNOHRAD v rámci IROP.

Autobusová zastávka vo Veľkej Vsi podporená z MAS HORNOHRAD

PRVÝ ZREALIZOVANÝ PROJEKT Z VÝZIEV MAS HORNOHRAD

Dátum: 8. 12. 2021

MY novohradské noviny informujú o novej autobusovej zastávke vo Veľkej Vsi. Projekt podporený z MAS HORNOHRAD.

SOBOTNIK.SK 1

SOBOTNIK.SK

Dátum: 8. 12. 2021

Článok v SOBOTNIK.SK o plánovanej výstavbe rozhľadní v MAS HORNOHRAD

#

SOBOTNIK.SK

Dátum: 7. 12. 2021

Článok v SOBOTNIK.SK o zastávke vo Veľkej Vsi - projekt podporený z MAS HORNOHRAD.

Kancelária MAS HORNOHRAD 2

Kancelária MAS HORNOHRAD

Dátum: 6. 12. 2021

Označenie kancelárie MAS HORNOHRAD

Mapa územia MAS HORNOHRAD

MAS HORNOHRAD podporí živnostníkov a malých podnikateľov v poltárskom regióne

Dátum: 6. 12. 2021

Článok v MY novinách o vyhlásenej výzve MAS HORNOHRAD pre podnikateľský sektor

Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 1

Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 29. 11. 2021

Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P792-512-003, aktivita B3 - Nákup vozidiel hromadnej dopravy osôb ku dňu 31. 12. 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-006

Dátum: 19. 11. 2021

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. Aktivita C2 Terénne a ambulantné služby. Kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-006.

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov. Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie 1

Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov. Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie

Dátum: 15. 10. 2021

Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra potvrdilo zásadné rozdiely vo vnímaní programu CLLD a rozvoja vidieckeho územia na Slovensku.

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 1

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 15. 10. 2021

MAS HORNOHRAD plánuje zrušiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P792-512-001, aktivita B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry ku dňu 16.11.2021.

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci 1

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci

Dátum: 5. 10. 2021

Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

#

Zoznam schválených a neschválených projektov

Dátum: 6. 9. 2021

Zoznam schválených a neschválených projektov MAS HORNOHRAD v rámci IROP.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 5. 8. 2021

Technická úprava formulárov "Finančná analýza" a "Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie" k výzvam IROP

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu LIPTOV 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu LIPTOV

Dátum: 4. 8. 2021

MAS HORNOHRAD už po tretí krát usporiadala pre svojich členov exkurziu. Exkurzia sa konala v dňoch 29. 06. 2021 – 01. 07. 2021 a bola zameraná na poznávanie regiónu LIPTOV.

Poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV 1

Poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV

Dátum: 1. 6. 2021

Plánovaná poznávacia exkurzia do regiónu LIPTOV v termíne od 29. 06. 2021 do 01. 07. 2021.

Zoznam schválených a neschválených projektov 1

Zoznam schválených a neschválených projektov

Dátum: 25. 5. 2021

Zoznam schválených a neschválených projektov v rámci IROP.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2

Dátum: 24. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2

Dátum: 24. 5. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.1/2 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

#

Regionálny produkt NOVOHRAD

Dátum: 20. 5. 2021

Výzva č. 1/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"

Oznam 1

Oznam

Dátum: 7. 5. 2021

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti

#

10 požiadaviek NS MAS SR pre nové programové obdobie 2021-2027

Dátum: 3. 5. 2021

Národná sieť miestnych akčných skupín zverejnila 10 požiadaviek miestnych akčných skupín pre nové programové obdobie 2021-2027.

#

Výzva MAS_050/7.5/2

Dátum: 30. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/1.2/1 1

Výzva MAS_050/1.2/1

Dátum: 28. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/1.2/1 Podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/8.3/1 1

Výzva MAS_050/8.3/1

Dátum: 16. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/8.3/1 v Opatrení 8, Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami akatastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 13. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 13. 04. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003.

#

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 18. 3. 2021

Oznamujeme Vám, že dňa 18. 03. 2021 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005.

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál 1

ZMOS posiela do Bruselu mimoriadne závažný signál

Dátum: 12. 2. 2021

Jasný signál eurokomisárom, je informáciou o tom, že do dnešného dňa na Slovensku nedošlo k reálnej implementácii prístupu LEADER a nástroja CLLD, čo paralyzuje kľúčový koncept regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA 1

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Dátum: 1. 2. 2021

Článok na webe polnoinfo.sk ohľadom súčasnej situácie v PPA a jej možného dopadu na miestne akčné skupiny.

Článok na portáli euractiv.sk 1

Článok na portáli euractiv.sk

Dátum: 27. 11. 2020

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny.

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách 1

Tlačová správa o miestnych akčných skupinách

Dátum: 26. 11. 2020

Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt
Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Usmernenie k výzvam v rámci IROP 1

Usmernenie k výzvam v rámci IROP

Dátum: 16. 10. 2020

Usmernenie k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/4.2/1, podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

 Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/6.4/1 v Opatrení 6, Podopatrenie 6.4 - Podpora pre investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1

Dátum: 8. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC 1

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu TURIEC

Dátum: 1. 10. 2020

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 22. 09. 2020 – 24. 09. 2020 exkurziu do regiónu TURIEC.

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1

Dátum: 28. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 1 výzvy MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

DOTAZNÍK 1

Dotazník MAS HORNOHRAD

Dátum: 10. 9. 2020

Dotazníkový prieskum názorov občanov územia MAS HORNOHRAD.

Výzva MAS_050/7.5/1 1

Výzva MAS_050/7.5/1

Dátum: 10. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.5/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva MAS_050/6.4/1 1

Výzva MAS_050/6.4/1

Dátum: 7. 8. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/6.4/1 Podopatrenie 6.4_Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

#

Výzva MAS_050/4.2/1

Dátum: 8. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/4.2/1 Podopatrenie 4.2_Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

#

Výzva MAS_050/7.4/1

Dátum: 2. 7. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu MAS_050/7.4/1 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020 1

Aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020

Dátum: 18. 6. 2020

MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizovaný harmonogram výziev PRV na rok 2020.

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2 1

Prevádzka MAS HORNOHRAD 2

Dátum: 15. 6. 2020

Schválená ŽoNFP na financovanie chodu MAS HORNOHRAD. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-511-005

Dátum: 16. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19 1

Usmernenie PPA pre MAS - COVID 19

Dátum: 15. 4. 2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 9. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 09. 04. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-004.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-002

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-003

Dátum: 19. 3. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.

Dôležitý oznam

Dátum: 16. 3. 2020

KANCELÁRIA MAS HORNOHRAD JE OTVORENÁ V OBMEDZENOM REŽIME.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 28. 2. 2020

Technická úprava formulárov - Príloha č. 13b v rámci Výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 13.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu C1 Komunitné sociálne služby.

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001 1

Informačný seminár k výzve IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 20. 2. 2020

Dňa 25. 02. 2020 (utorok) o 10.00 hod. sa v priestoroch kancelárie MAS HORNOHRAD uskutoční informačný seminár k Výzve MAS HORNOHRAD zameranej na Aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že ku dňu 10. 02. 2020 došlo k aktualizácii č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001. 

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 1

Aktualizácia č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila aktualizáciu č. 2 výzvy MAS_050/4.1/1 v Opatrení 4, Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-004

Dátum: 5. 2. 2020

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita C1 Komunitné sociálne služby.

#

Harmonogram výziev IROP_MAS HORNOHRAD

Dátum: 4. 2. 2020

Zverejnený harmonogram výziev IROP 2014 - 2020 na rok 2020.

Harmonogram výziev PRV 1

Harmonogram výziev PRV_MAS HORNOHRAD

Dátum: 28. 1. 2020

Zverejnený harmonogram výziev PRV 2014 - 2020 na rok 2020.

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja 1

Výstava regionálnych produktov Novohradu a BB kraja

Dátum: 23. 1. 2020

2. ročník predajnej výstavy regionálnych produktov Novohradu a BB kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001 1

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P792-512-001

Dátum: 13. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že MAS HORNOHRAD zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020, špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

#

Exkurzia MAS HORNOHRAD do regiónu ORAVA

Dátum: 22. 11. 2019

MAS HORNOHRAD usporiadala pre svojich členov v dňoch 8. – 10. 10. 2019 exkurziu do regiónu ORAVA.

#

Regionálny produkt NOVOHRAD

Dátum: 1. 10. 2019

Výzva č. 2/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"

#

Brdárska kapustnica

Dátum: 24. 9. 2019

Účasť MAS HORNOHRAD na regionálnom podujatí Brdárska kapustnica vo Veľkej Vsi.

Poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA 1

Poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA

Dátum: 20. 9. 2019

Plánovaná poznávacia exkurzia do regiónu ORAVA v termíne od 8. 10. 2019 do 10. 10. 2019.

Pozvánka na informačný seminár

Dátum: 18. 9. 2019

Pozývame Vás na informačný seminár k Výzve MAS 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2014

Dátum: 12. 7. 2019

Po zhliadnutí publikácie určite súhlasíte s tým, že naše Slovensko je nádherné!

Odborná exkurzia v ČR – MAS Moravský kras

Dátum: 29. 10. 2014

Odborná exkurzia sa konala v dňoch 27.- 29. 10. 2014, cieľom boli obce v území MAS Moravský kras, ktorý pripravuje novú stratégiu rozvoja územia pre 2014-2020.

Od prameňa ku prameňu

Dátum: 1. 10. 2014

Naše partnerstvo získalo z Environmentálneho fondu podporu na realizáciu projektu Od prameňa ku prameňu.

#

Brdárska kapustnica 2014

Dátum: 14. 9. 2014

Pomaly sa stáva tradíciou, že aj prostredníctvom našich zástupcov prispievame k zachovávaniu tradičného jedla – kapustnice.

Pracovné stretnutie OZ MAS HORNOHRAD k príprave stratégie a predstavenie PRV 2014-2020

Dátum: 12. 6. 2014

Členovia verejno súkromného partnerstva a tiež občania, ktorých zaujíma podpora vidieka z PRV sa stretli na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 12.6.2014 v Kalinove – Petrovci. Pracovné stretnutie zorganizovalo OZ MAS HORNOHRAD a ponúklo informácie o opatreniach z tohto programu.

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja – konferencia v Banskej Bystrici

Dátum: 6. 3. 2014

Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja bola téma krajskej konferencie v Banskej Bystrici, ktorá sa konala dňa 6.marca 2014 v priestoroch SOŠ Pod Bánošom, ktorej sa zúčastnili aj naši zástupcovia.

Kalendár kultúrnych a športových podujatí v okrese Poltár na 2014

Dátum: 6. 1. 2014

Výsledkom spolupráce s Centrom prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári je zmapovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sú plánované na rok 2014 v obciach okresu Poltár. Kalendár poslúži obyvateľom okresu Poltár, aby sa lepšie zorientovali v ponuke spoločenských a verejných podujatí. Je to prvý kalendár tohto druhu v okrese Poltár.

September 2013 – Odborná exkurzia do Rumunska a Srbska

Dátum: 21. 9. 2013

Čím žije vidiek za hranicami? To videli účastníci odbornej exkurzie knkrétne v Rumunsku a Srbsku.

September 2013 – Brdárska kapustnica 2013 – Veľká Ves

Dátum: 14. 9. 2013

Náš člen, obec Veľká Ves, zorganizovala 14. septembra 2013 už štvrtý ročník úspešného podujatia - súťaže o najlepšiu kapustnicu.

Katalóg remesiel v okrese Poltár

Dátum: 1. 7. 2013

Prezentácia našich šikovných remeselníkov.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 23. 1. 2022
jasná obloha 1 °C -7 °C
pondelok 24. 1. jasná obloha 0/-6 °C
utorok 25. 1. oblačno 1/-5 °C
streda 26. 1. polojasno 3/-3 °C

Pruh s animáciou

pruh s animáciou

EU     LeaderPRVIROPMPRV

logo